Geotkaniny poliestrowe, polipropylenowe, poliwinyloalkoholowe.

GEOTKANIA: wyrób tekstylny wytworzony z dwóch (lub więcej) układów włókien ciągłych, taśm, przędz, (monofilamentowych lub multifilamentowych) o specjalnej konstrukcji lub innych elementów produkowane na maszynach tkackich – krosnach, przeplatanych zwykle pod kątem prostym, równierz skośnym, rypsie lub panamie. Głównymi surowcami do wyrobu geotkaniny są polipropylen PP, poliester PES, polietylen, PET, poliamid a także specjalne tworzywa o dużej sztywności na rozciąganie, małym pełzaniu i dobrej odporności chemicznej, jak poliwinyloalkohol PVA i aramid A. Surowce dobiera się do zastosowania i wymagań potrzebnych w konstrukcji budowy drogi, drogi kolejowej, nasypu, fundamentu lub konstrukcji oporowych. Tkanina techniczna - geotkanina - z włókien sztucznych, spełnia swoją funkcję przez długi czas, ze względu na dużą odporność na większość kwasów, zasad i soli. Jako powłoki osłaniające stosuje się polichlorek winylu PCV, polietylen PE, żywice akrylowe i bitumy. Do wyrobów degradowalnych (biomata lub biowłóknina) używane są również materiały roślinne: len, bawełna, juta lub inne włókno.
www.geosyntetyki.lut.pl       Geosyntetyki       Kontakt

     
Kortex       Wigeol       Lotrak

Geowłóknina


Geosiatka


Geotkanina


Geokrata


Mata
przestrzenna


z siatką stalową


Biowłóknina


  Ekomata
Kratka
trawnikowa


Geomembrana


Geomem kubełkowa
Gabiony, kosze

Kocie oczka

Kontakt:
tel. 531 680 530

SUROBUD
Marian Słobiński


 

Geotkaniny PES, PP i PVA

geotkanina

Geotkanina:

wyrób tekstylny wytworzony z dwóch (lub więcej) układów przędz, włókien ciągłych, taśm lub innych elementów, przeplatanych zwykle pod kątem prostym.

Geotkanina. Stosowanie geotkanin w budownictwie komunikacyjnym:

 • Wzmacnianie słabonośnego podłoża nasypów celem przyspieszenia jego konsolidacji oraz zapewnienia wymaganej stateczności,
 • Budowa wzmacnianych (zbrojonych) nasypów,
 • Ograniczenie destrukcyjnego oddziaływania szkód górniczych na konstrukcję nawierzchni dróg- istotny element profilaktyki górniczo-budowlanej, a więc ograniczenie niebezpieczeństwa deformacji terenu górniczego,
 • Osłona systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym,
 • Stabilizacja osuwisk,
 • Wykonywanie warstw separacyjnych filtracyjnych pomiędzy gruntem podłoża a materiałem gruboziarnistym
 • Wzmacnianie górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych lub dolnych warstw podbudowy,
 • Poprawa zdolności kruszywa do rozkładania obciążeń na grunt, zmniejszenie naprężeń w podłożu, a więc spowolnienie akumulacji trwałych mikroodkształceń, deformacji powierzchni i powstawania kolein, zabezpieczenie warstwy kruszywa przed postępującym zniszczeniem, wywołanym bocznymi przemieszczeniami kruszywa przy rozciąganiu i ścinaniu, zanieczyszczeniem kruszywa przez drobne cząstki gruntu podłoża, oraz zniszczeniem ziaren kruszywa od powtarzalnych obciążeń, i zagłębieniem się ziaren kruszywa w podłożu Budowa placów postojowych i parkingów w trudnych warunkach wodnych, dróg tymczasowych, placów składowych, tymczasowych dróg leśnych, rolniczych i wojskowych, dróg osiedlowych, scieżek rowerowych, boisk sportowych i kortów tenisowych, tymczasowych lotnisk wojskowych, rolniczych i cywilnych, stacji benzynowych,
 • Wzmacnianie poboczy drogowych. Charakterystyczną cechą geotkanin jest wysoka i równomierna wytrzymałość w obu kierunkach przy niskiej i równomiernej wydłużalności. Geotkaniny zachowują się w budowli ziemnej jak zbrojenie pasmowe, gdzie naprężenie jest przekazywane poprzez tarcie powierzchniowe a także poprzez różne elementy kotwiące. Zaklinowanie ziaren kruszywa w geotkaninie ogranicza poziome przemieszczenia kruszywa a tym samym daje lepszy rozkład obciążeń w podbudowie oraz mniejsze deformacje podłoża, zmniejsza głębokości koleiny w podłożu, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie dopuszczalnych obciążeń konstrukcji nawierzchni. Geotkaniny są elastyczne, także w niskich temperaturach otoczenia, umożliwia to układanie ich w nierównym terenie. Rozwijanie, rozkładanie, przycinanie na potrzebny wymiar jest łatwe. Do instalacji geotkaniny używa się prostych narzędzi. Duża giętkość i przyjmowanie kształtu podłoża, powoduje, że geotkaniny szczególnie nadają się do wykonywania podłoża pod nawierzchnie o dużym obciążeniu, gdzie wymagane jest głębokie zagęszczanie ostrokrawędzistych ziaren kruszywa ciężkimi zagęszczarkami wibracyjnymi. Geotkaniny dostosowują się do znacznych lokalnych deformacji gruntu i profilu podłoża, wydłużając się bez obawy przerwania ciągłości materiału, mają doskonałą współpracę z gruntem i różnymi kruszywami.

  PARAMETRY TECHNICZNE GEOTKANIN PP:

  • Standardowe gramatury: od 75 g/m2 do 300 g/m2 (+/-10 g/m2),
  • Wytrzymałość na rozciąganie: od 13 kN/m do 300 kN/m
  • Wydłużenie względne przy obciążeniu max.: od 8 % do 23 %
  • Grubość pod naciskiem 2 kPa: od 0,30 mm do 1,04 mm
  • Przebicie statyczne (metoda CBR): od 1,75 kN do 8,5 kN
  • Przebicie dynamiczne (metoda spadającego stożka): od 4,5 mm do 19,6 mm
  • Charakterystyczna wielkość porów O90: od 0,12 mm do 0,225 mm
  • Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu: od 4,2 l/m2 x s do 33 l/m2 x s
  • Maksymalna szerokość: 530 cm
  • Standardowe pakowanie: 100 mb, tkanina nawinięta na rolkach, pakowana w folię stretch lub polietylenową.

  Szpilki stalowe J 8 lub 6 mm Szpilki stalowe do mocowania geowłókniny, geotkaniny, geokraty, geomaty przestrzennej, ekomaty..

   

Teksty i zdjęcia pochodzą z dostarczonych materiałów informacyjnych. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tym serwisie są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego.