Geotkaniny polipropylenowe

GEOTKANIA: wyrób tekstylny wytworzony z dwóch (lub więcej) układów włókien ciągłych, taśm, przędz, (monofilamentowych lub multifilamentowych) o specjalnej konstrukcji lub innych elementów produkowane na maszynach tkackich – krosnach, przeplatanych zwykle pod kątem prostym, równierz skośnym, rypsie lub panamie. Głównym surowcem do wyrobu geotkaniny jest polipropylen PP. Surowce dobiera się do zastosowania i wymagań potrzebnych w konstrukcji budowy drogi, drogi kolejowej, nasypu, fundamentu lub konstrukcji oporowych. Tkanina techniczna - geotkanina - z włókien sztucznych, spełnia swoją funkcję przez długi czas, ze względu na dużą odporność na większość kwasów, zasad i soli. Jako powłoki osłaniające stosuje się polichlorek winylu PCV, polietylen PE, żywice akrylowe i bitumy. Do wyrobów degradowalnych (biomat lub biowłóknin) używane są również materiały roślinne: len, bawełna, juta lub włókno.
www.geosyntetyki.lut.pl       Geosyntetyki       Kontakt

     
Kortex       Wigeol       Lotrak
 
Geowłóknina
Geosiatka
Geotkanina
Mata przestrzenna
Geokrata
Biowłóknina  EkoMata
Geomembrana
Kubełkowa
Geomembrana
Gabiony, kosze
Kratka trawnikowa

Kontakt:
tel.   531 680 530

SUROBUD
Marian Słobiński


 

Geotkaniny PP Wigeol

geotkanina

Geotkanina:

wyrób tekstylny wytworzony z dwóch (lub więcej) układów przędz, włókien ciągłych, taśm lub innych elementów, przeplatanych zwykle pod kątem prostym. 123

Geotkaniny WIGEOL®

Geotkaniny występujące na rynku pod wspólną nazwą WIGEOL®, to produkty o różnorodnej gamie parametrów, oferujące szereg rozwiązań dla budownictwa inżynieryjnego w tym drogownictwa.

Funkcje jakie mogą pełnić geotkaniny Wigeol® to:

Zbrojenie (R) - polepszenie właściwości mechanicznych gruntu, wzmocnienie warstw nośnych, a tym samym możliwość przenoszenia większych obciążeń. Zwiększenie stabilizacji gruntów o niskiej nośności, stabilizacja konstrukcji i skarp na słabych podłożach.
Separacja (Rozdzielanie) (S) - zapobieganie mieszaniu się sąsiadujących ze sobą różnych warstw podłoża (pomiędzy gruntem drobnoziarnistym ilastym, gliniastym, pyłowym, a warstwą piasku, pospółki, kruszywa)
Filtracja (F) - zapobieganie przenikaniu gruntu przy jednoczesnym zachowaniu przepływu cieczy przez wyrób
Drenaż (D) - zdolność do transportowania cieczy w płaszczyźnie wyrobu
Ochrona - zabezpieczenie lub ograniczenie przed lokalnym zniszczeniem danego elementu.
Każda z powyższych funkcji wymaga od wyrobu spełniania różnych wymogów.
Wszechstronność i różnorodność tkanin Wigeol sprawia, że mogą one pełnić następujące funkcje: F; R; F+R; F+S; R+S; F+R+S; D.
Funkcja separacji zawsze występuje w połączeniu z inną.

Korzyści ze stosowania geotkanin Wigeol®

 • zmniejszenie zapotrzebowania na kosztowne kruszywa
 • szybszy postęp prac budowlanych (krótsze okresy konsolidacyjne)
 • ograniczenie mieszania warstw konstrukcyjnych z sąsiednimi warstwami podłoża
 • możliwość budowy na bardzo słabych gruntach
 • możliwość wykorzystania materiałów nasypowych występujących lokalnie
 • wydłużenie okresu eksploatacji
 • zwiększenie estetyczności budowli
 • łatwiejsza i mniej kosztowna likwidacja dróg tymczasowych

Zastosowanie geotkanin Wigeol®

 • przy budowie autostrad i dróg szybkiego ruchu
 • przy budowie dróg miejskich, wiejskich i tymczasowych na trudnych terenach gruntowych
 • do wzmacniania podbudowy poboczy dróg
 • przy budowie podtorza linii tramwajowych i kolejowych
 • do zbrojenia nasypów i skarp na słabych gruntach
 • przy budowie pasów startowych, lotnisk
 • przy budowie parkingów, placów składowych, chodników
 • przy budowie obiektów sportowych, boisk, kortów
 • w zbrojeniu korpusów zapór ziemnych i konstrukcji oporowych
 • do stabilizacji osuwisk, ochronie przed erozją czynną
 • w konstrukcji systemów drenażowych

Zalety stosowania PP geotkanin Wigeol®

 • odporne na promieniowanie UV
 • nie ulegają rozkładowi w środowisku gruntowo-wodnym
 • nie są toksyczne - nie stanowią zagrożenia dla wody pitnej, ludzi i zwierząt.
 • zachowują swoje właściwości w temperaturach ujemnych
 • są odporne na grunty organiczne, cement i lepiszcze bitumiczne
 • są odporne na czynniki chemiczne i biologiczne
 • są elastyczne, szerokie i łatwe w montażu, dostarczane w poręcznych rulonach

Pozwalają rozwiązywać złożone problemy geotechniczne oraz uzyskiwać znaczne oszczędności, w porównaniu z wcześniej stosowanymi rozwiązaniami. Cieszą się dużym uznaniem wśród inżynierów, projektantów i wykonawców.
Stanowią szeroki asortyment najwyższej jakości innowacyjnych produktów dla geotechniki.
Tkaniny WIGEOL® posiadają Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPD-0028/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, stwierdzający spełnienie wszystkich wymogów zawartych w normach zharmonizowanych: PN-EN 13249:2002/A1:2006; PN-EN 13250:2002/A1:2006; PN-EN 13251:2002/A1:2006; PN-EN 13252:2002/A1:2006; PN-EN13253:2002/A1:2006.

Mogą być znakowane znakiem CE

PARAMETRY TECHNICZNE GEOTKANIN PP:

 • Standardowe gramatury: od 75 g/m2 do 300 g/m2 (+/-10 g/m2),
 • Wytrzymałość na rozciąganie: od 13 kN/m do 70 kN/m
 • Wydłużenie względne przy obciążeniu max.: od 8 % do 23 %
 • Grubość pod naciskiem 2 kPa: od 0,30 mm do 1,04 mm
 • Przebicie statyczne (metoda CBR): od 1,75 kN do 8,5 kN
 • Przebicie dynamiczne (metoda spadającego stożka): od 4,5 mm do 19,6 mm
 • Charakterystyczna wielkość porów O90: od 0,12 mm do 0,225 mm
 • Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu: od 4,2 l/m2 x s do 33 l/m2 x s
 • Maksymalna szerokość: 530 cm
 • Standardowe pakowanie: 100 mb, tkanina nawinięta na rolkach, pakowana w folię stretch lub polietylenową.

Teksty i zdjęcia pochodzą z dostarczonych materiałów informacyjnych. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tym serwisie są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego.

www.geosyntetyki.lut.pl
www.geosyntetyki.lut.pl